MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Cập nhật : 20:0 Thứ hai, 31/10/2022
Lượt đọc: 2108

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai ddianj 2021-2025

Số/Ký hiệu: 17/2022/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 6/9/2022
Ngày hiệu lực: 6/9/2022

Tin cùng chuyên mục