CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
Cập nhật : 10:27 Chủ nhật, 6/3/2022
Lượt đọc: 2891

Quyết định của Sở GD&ĐT về việc kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn phòng, công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng và cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ năm 2022 tại cơ quan Sở và các đơn vị giáo dục

Số/Ký hiệu:117/QĐ-SGDĐTNgày ban hành:6/3/2022
Ngày hiệu lực:6/3/2022

Tin cùng chuyên mục

98