CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
STTKhu vựcTên đơn vịLiên cấpTên miền
1  PHỔ THÔNG ANHXTANHhttps://ptanhxtanh.haiphong.edu.vn
2  PHỔ THÔNG HERMANN GMEINERhttps://pthermanngmeiner.haiphong.edu.vn
3  PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔhttps://ptlythaito.haiphong.edu.vn
4  PHỔ THÔNG NCH NGUYỄN TẤT THÀNHhttps://ptnchnguyentatthanh.haiphong.edu.vn
5  PT NỘI TRÚ ĐỒ SƠNhttps://thptptntdoson.haiphong.edu.vn
6  PTNC HAI BÀ TRƯNGhttps://hbt.edu.vn/
7  TH - THCS - THPT EDISONhttps://edisonhp.edu.vn/
8  TH&THCS HỮU NGHỊ QUỐC TẾhttps://th-thcshuunghiquocte.haiphong.edu.vn
9  THPT AN HẢIhttps://thptanhai.haiphong.edu.vn
10  THPT 25 - 10https://thpt25-10.haiphong.edu.vn
11  THPT AN DƯƠNGhttps://thptanduong.haiphong.edu.vn
12  THPT AN LÃOhttps://thptanlao.haiphong.edu.vn
13  THPT BẠCH ĐẰNGhttps://thptbachdang.haiphong.edu.vn
14  THPT CÁT BÀhttps://thptcatba.haiphong.edu.vn
15  THPT CÁT HẢIhttp://thptcathai.edu.vn/
16  THPT CHUYÊN TRẦN PHÚhttps://thptchuyentranphu.haiphong.edu.vn
17  THPT CỘNG HIỀNhttps://thptconghien.haiphong.edu.vn
18  THPT ĐỒ SƠNhttps://thptdoson.haiphong.edu.vn
19  THPT ĐỒNG HOÀhttps://thptdonghoa.haiphong.edu.vn
20  THPT HẢI ANhttps://thpthaian.haiphong.edu.vn
21  THPT HÀNG HẢIhttps://thpthanghai.haiphong.edu.vn
22  THPT HỒNG BÀNGhttps://thpthongbang.haiphong.edu.vn
23  THPT HÙNG THẮNGhttps://thpthungthang.haiphong.edu.vn
24  THPT HÙNG VƯƠNGhttps://thpthungvuong.haiphong.edu.vn
25  THPT HỮU NGHỊ QUỐC TẾhttps://highschool.hns.edu.vn/
26  THPT KIẾN ANhttps://thptkienan.haiphong.edu.vn
27  THPT KIẾN THUỴhttps://thptkienthuy.haiphong.edu.vn
28  THPT LÊ CHÂNhttps://thptlechan.haiphong.edu.vn
29  THPT LÊ HỒNG PHONGhttps://thptlehongphong.haiphong.edu.vn
30  THPT LÊ ÍCH MỘChttps://thptleichmoc.haiphong.edu.vn
31  THPT LÊ QUÝ ĐÔNhttp://thptlequydon.haiphong.edu.vn
32  THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆNhttps://thptluongkhanhthien.haiphong.edu.vn
33  THPT LƯƠNG THẾ VINHhttps://thptluongthevinh.haiphong.edu.vn
34  THPT LÝ THƯỜNG KIỆThttps://thptlythuongkiet.haiphong.edu.vn
35  THPT MẠC ĐĨNH CHIhttps://thptmacdinhchi.haiphong.edu.vn
36  THPT MARIE CURIEhttps://thptmariecurie.haiphong.edu.vn
37  THPT NAM TRIỆUhttps://thptnamtrieu.haiphong.edu.vn
38  THPT NGÔ QUYỀNhttps://thptngoquyen.haiphong.edu.vn
39  THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊMhttps://thptnguyenbinhkhiem.haiphong.edu.vn
40  THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNHhttp://thptnguyenduccanh.edu.vn/
41  THPT NGUYỄN HUỆhttps://thptnguyenhue.haiphong.edu.vn
42  THPT NGUYỄN KHUYẾNhttps://thptnguyenkhuyen.haiphong.edu.vn
43  THPT NGUYỄN TRÃIhttps://thptnguyentrai.haiphong.edu.vn
44  THPT NHỮ VĂN LANhttps://thptnhuvanlan.haiphong.edu.vn
45  THPT PHẠM NGŨ LÃOhttps://thptphamngulao.haiphong.edu.vn
46  THPT PHAN CHU TRINHhttps://thptphanchutrinh.haiphong.edu.vn
47  THPT PHAN ĐĂNG LƯUhttps://thptphandangluu.haiphong.edu.vn
48  THPT QUẢNG THANHhttps://thptquangthanh.haiphong.edu.vn
49  THPT QUANG TRUNGhttps://thptquangtrung.haiphong.edu.vn
50  THPT QUỐC TUẤNhttps://thptquoctuan.haiphong.edu.vn
12

98