HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (22/5/1946-22/5/2023) - "HÀNH ĐỘNG SỚM – CHỦ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI"
STTKhu vựcTên đơn vịLiên cấpTên miền
1  PHỔ THÔNG ANHXTANHhttps://ptanhxtanh.haiphong.edu.vn
2  PHỔ THÔNG HERMANN GMEINERhttps://pthermanngmeiner.haiphong.edu.vn
3  PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔhttps://ptlythaito.haiphong.edu.vn
4  PHỔ THÔNG NCH NGUYỄN TẤT THÀNHhttps://ptnchnguyentatthanh.haiphong.edu.vn
5  PT NỘI TRÚ ĐỒ SƠNhttps://thptptntdoson.haiphong.edu.vn
6  PTNC HAI BÀ TRƯNGhttps://hbt.edu.vn/
7  TH - THCS - THPT EDISONhttps://edisonhp.edu.vn/
8  TH&THCS HỮU NGHỊ QUỐC TẾhttps://th-thcshuunghiquocte.haiphong.edu.vn
9  THPT AN HẢIhttps://thptanhai.haiphong.edu.vn
10  THPT 25 - 10https://thpt25-10.haiphong.edu.vn
11  THPT AN DƯƠNGhttps://thptanduong.haiphong.edu.vn
12  THPT AN LÃOhttps://thptanlao.haiphong.edu.vn
13  THPT BẠCH ĐẰNGhttps://thptbachdang.haiphong.edu.vn
14  THPT CÁT BÀhttps://thptcatba.haiphong.edu.vn
15  THPT CÁT HẢIhttp://thptcathai.edu.vn/
16  THPT CHUYÊN TRẦN PHÚhttps://thptchuyentranphu.haiphong.edu.vn
17  THPT CỘNG HIỀNhttps://thptconghien.haiphong.edu.vn
18  THPT ĐỒ SƠNhttps://thptdoson.haiphong.edu.vn
19  THPT ĐỒNG HOÀhttps://thptdonghoa.haiphong.edu.vn
20  THPT HẢI ANhttps://thpthaian.haiphong.edu.vn
21  THPT HÀNG HẢIhttps://thpthanghai.haiphong.edu.vn
22  THPT HỒNG BÀNGhttps://thpthongbang.haiphong.edu.vn
23  THPT HÙNG THẮNGhttps://thpthungthang.haiphong.edu.vn
24  THPT HÙNG VƯƠNGhttps://thpthungvuong.haiphong.edu.vn
25  THPT HỮU NGHỊ QUỐC TẾhttps://highschool.hns.edu.vn/
26  THPT KIẾN ANhttps://thptkienan.haiphong.edu.vn
27  THPT KIẾN THUỴhttps://thptkienthuy.haiphong.edu.vn
28  THPT LÊ CHÂNhttps://thptlechan.haiphong.edu.vn
29  THPT LÊ HỒNG PHONGhttps://thptlehongphong.haiphong.edu.vn
30  THPT LÊ ÍCH MỘChttps://thptleichmoc.haiphong.edu.vn
31  THPT LÊ QUÝ ĐÔNhttps://thptlequydon.haiphong.edu.vn
32  THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆNhttps://thptluongkhanhthien.haiphong.edu.vn
33  THPT LƯƠNG THẾ VINHhttps://thptluongthevinh.haiphong.edu.vn
34  THPT LÝ THƯỜNG KIỆThttps://thptlythuongkiet.haiphong.edu.vn
35  THPT MẠC ĐĨNH CHIhttps://thptmacdinhchi.haiphong.edu.vn
36  THPT MARIE CURIEhttps://thptmariecurie.haiphong.edu.vn
37  THPT NAM TRIỆUhttps://thptnamtrieu.haiphong.edu.vn
38  THPT NGÔ QUYỀNhttps://thptngoquyen.haiphong.edu.vn
39  THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊMhttps://thptnguyenbinhkhiem.haiphong.edu.vn
40  THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNHhttp://thptnguyenduccanh.edu.vn/
41  THPT NGUYỄN HUỆhttps://thptnguyenhue.haiphong.edu.vn
42  THPT NGUYỄN KHUYẾNhttps://thptnguyenkhuyen.haiphong.edu.vn
43  THPT NGUYỄN TRÃIhttps://thptnguyentrai.haiphong.edu.vn
44  THPT NHỮ VĂN LANhttps://thptnhuvanlan.haiphong.edu.vn
45  THPT PHẠM NGŨ LÃOhttps://thptphamngulao.haiphong.edu.vn
46  THPT PHAN CHU TRINHhttps://thptphanchutrinh.haiphong.edu.vn
47  THPT PHAN ĐĂNG LƯUhttps://thptphandangluu.haiphong.edu.vn
48  THPT QUẢNG THANHhttps://thptquangthanh.haiphong.edu.vn
49  THPT QUANG TRUNGhttps://thptquangtrung.haiphong.edu.vn
50  THPT QUỐC TUẤNhttps://thptquoctuan.haiphong.edu.vn
12