CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI PHÒNGttgdtxhaiphonghttps://ttgdtxhaiphong.haiphong.edu.vn326
2 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Tiên Lãnggdnn-gdtxtienlanghttps://gdnn-gdtxtienlang.haiphong.edu.vn121
3 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN HỒNG BÀNGgdnn-gdtxhongbanghttps://gdnn-gdtxhongbang.haiphong.edu.vn114
4 Trung tâm GDNN - GDTX quận Dương Kinhgdnn-gdtxduongkinhhttps://gdnn-gdtxduongkinh.haiphong.edu.vn110
5 Trung tâm GDNN - GDTX quận Lê Chângdnn-gdtxlechanhttps://gdnn-gdtxlechan.haiphong.edu.vn108
6 Trường Khiếm Thính Hải Phòngkhiemthinhhphttps://khiemthinhhp.haiphong.edu.vn107
7 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảogdnn-gdtxvinhbaohttps://gdnn-gdtxvinhbao.haiphong.edu.vn80
8 Trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm Thị Hải Phòngnuoidaytrekhiemthihphttps://nuoidaytrekhiemthihp.haiphong.edu.vn56
9 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thủy Nguyên gdnn-gdtxthuynguyenhttps://gdnn-gdtxthuynguyen.haiphong.edu.vn51
10 Trung tâm GDNN - GDTX quận Kiến Angdnn-gdtxkienanhttps://gdnn-gdtxkienan.haiphong.edu.vn42
11 TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN AN LÃOgdnn-gdtxanlaohttps://gdnn-gdtxanlao.haiphong.edu.vn36
12 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáogdktthhnbdnhagiaohttps://gdktthhnbdnhagiao.haiphong.edu.vn33
13 Trung tâm GDNN - GDTX quận Hải Angdnn-gdtxhaianhttps://gdnn-gdtxhaian.haiphong.edu.vn31
14 Trung tâm GDNN - GDTX huyện An Dươnggdnn-gdtxanduonghttps://gdnn-gdtxanduong.haiphong.edu.vn28
15 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cát Hảigdnn-gdtxcathaihttps://gdnn-gdtxcathai.haiphong.edu.vn15
16 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kiến Thụygdnn-gdtxkienthuyhttps://gdnn-gdtxkienthuy.haiphong.edu.vn13
17 Trung tâm GDNN - GDTX quận Ngô Quyềngdnn-gdtxngoquyenhttps://gdnn-gdtxngoquyen.haiphong.edu.vn8
18 Trung tâm GDNN - GDTX quận Đồ Sơngdnn-gdtxdosonhttps://gdnn-gdtxdoson.haiphong.edu.vn0

105