Lời giới thiệu

            60 năm không phải là dài so với lịch sử của dân tộc Việt Nam! Nhưng 60 năm không phải là ngắn đối với Giáo dục - Đào tạo của một địa phương được nền Giáo dục cách mạng soi sáng!

            Thực tiễn công cuộc xây dựng và phát triển Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng trong 60 năm qua đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phụ huynh và nhân dân thành phố đối với ngành Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng. Đồng thời ghi nhận sự cố gắng, năng động, sáng tạo chứng tỏ năng lực lãnh đạo, trưởng thành cả về tư duy, lý luận, thực tiễn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và truyền thống hiếu học, học giỏi của các thế hệ học sinh, sinh viên bằng những sự kiện, những việc làm tiêu biểu tạo nên những bước đi dài ngắn khác nhau trong quá trình trưởng thành của sự nghiệp trồng người thành phố Hoa Phượng đỏ. Bên cạnh những thành tựu quan trọng của giáo dục - đào tạo đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm qua, thì tình trạng chưa theo kịp sự đổi mới, hội nhập khu vực, quốc tế của thành phố, đất nước và những tồn tại yếu kém nội tại của toàn ngành chưa được khắc phục một cách căn bản.

             Nhằm ghi lại những chặng đường xây dựng và phát triển của Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng từ khi thành phố được giải phóng năm 1955 đến nay để giáo dục truyền thống cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và làm tư liệu cho các thầy giáo, cô giáo trong giảng dạy và giáo dục. Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Cựu Giáo chức thành phố cùng các chuyên gia trong và ngoài ngành biên soạn cuốn sách: “Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng 60 năm xây dựng và phát triển”.

             Nội dung cuốn sách gồm phần mở đầu: Vài nét về giáo dục thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1955).
            Chương một: Xây dựng nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa (1955 - 1975).
            Chương hai: Khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện cải cách giáo dục (1976 - 1985).
            Chương ba: Giáo dục Hải Phòng 30 năm đổi mới và phát triển (1986-2015).
           Việc biên soạn cuốn sách “Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng 60 năm xây dựng và phát triển” là công việc khó khăn, phức tạp. Trong khuôn khổ của cuốn sách, khó có thể ghi chép hết được các sự kiện, thành tựu của các đơn vị, cá nhân đóng góp vào việc xây dựng và phát triển của Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng trong 60 năm qua. Do vậy, cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, cần tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện thêm ở những lần xuất bản sau. Chúng tôi mong cuốn sách này sẽ được các thế hệ thầy, cô đi trước và bạn bè gần xa đón nhận như món quà tri ân của thế hệ đương nhiệm.
            Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trân trọng cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các ban, ngành, các nhà khoa học, các tập thể, cá nhân, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh sinh viên đã đóng góp ý kiến và hỗ trợ để cuốn sách được hoàn thành. Xin chân thành cám ơn Ban Biên soạn đã làm việc nhiệt tình, trách nhiệm để hoàn thành cuốn sách. Cảm ơn Nhà xuất bản Hải Phòng đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

Xin trân trọng cảm ơn!
Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trường
Đại biểu Quốc hội
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng