Thứ hai, 5/10/2020, 10:2
Lượt đọc: 216

Phấn đấu xây dựng xã hội học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 5/10, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập - Dạy học và học ngoại ngữ thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; biểu dương, tôn vinh các mô hình học tập tiêu biểu thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu dự hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, thấm nhuần quan điểm của Đảng về “chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập” và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngày 9/1/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 98 phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 281 phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đây là những chính sách và hành động mạnh mẽ của Chính phủ nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng về mục tiêu lâu dài trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục nước nhà thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện 2 đề án đã được cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo, hội khuyến học các cấp phối hợp triển khai nghiêm túc, cùng với sự đồng tình của nhân dân, đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị diễn ra trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, được coi là một hoạt động chào mừng báo công của phong trào giáo dục và khuyến học Hải Phòng với Đảng bộ và nhân dân thành phố; đồng thời, đúng dịp kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam (ngày 2/10), nhân Tuần lễ học tập suốt đời và Tháng khuyến học, khuyến tài, nên càng có ý nghĩa to lớn. Thông qua đánh giá một giai đoạn của đề án để Ban chỉ đạo các cấp triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo cần nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai thực hiện của đơn vị mình theo sự phân công của Ban Chỉ đạo, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học thành phố cần chủ động tham mưu với UBND thành phố và Ban Chỉ đạo những biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, nhằm hiện thực hóa quan điểm của Đảng về xây dựng xã hội học tập và thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành “Thành phố học tập”.

Trao giải cuộc thi tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 89 và Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, biểu dương, tôn vinh các mô hình học tập tiêu biểu, trao giải cuộc thi “Tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu”; trao học bổng của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học thành phố.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

17