Thứ năm, 22/7/2021, 14:41
Lượt đọc: 1046

Hải Phòng không tăng học phí đối với các trường công lập trong năm học tới

GD&TĐ Hải Phòng: Năm học 2021-2022, thành phố Hải Phòng không thực hiện điều chỉnh tăng mức học phí đối với các trường công lập.

UBND TP Hải Phòng vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn.

Theo đó, trước những tác động của tình hình dịch Covid-19; để đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo phù hợp với thu nhập, mức sống của người dân, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mức học phí năm học 2021-2022 giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Mức học phí đối với các trường hiện nay đang được áp dụng theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập.

Do đó, việc xây dựng Đề án quy định mức học phí năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng làm căn cứ để UBND TP triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Mức học phí năm học 2021-2022

 

Cấp học

 

Thành thị

Nông thôn

Miền núi, hải đảo

1. Mầm non

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

 

203 000

203 000

 

92 000

85 000

 

62 000

62 000

2.Trung học cơ sở

92 000

62 000

62 000

3.Trung học phổ thông

125 000

77 000

62 000

4.Giáo dục thường xuyên

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

 

92 000

125 000

 

62 000

77 000

 

62 000

62 000

 

Quy định mức học phí cùng là cơ sở để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đối với cấp học mầm non và học sinh THCS (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2020-2021 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đối với học sinh trung học phổ thông (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Việc thu học phí và thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn TP Hải Phòng được thực hiện theo quy định.

Tác giả: Đinh Đình Duy
Nguồn tin: Báo giáo dục và thời đại

Tin cùng chuyên mục

98