Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng
Cập nhật : 17:46 Thứ sáu, 13/5/2022
Lượt đọc: 34

Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạm dừng vận hành Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến để bảo trì định kỳ

Số/Ký hiệu: 900/STTTT-CNTT
Ngày ban hành: 13/5/2022
Ngày có hiệu lực: 13/5/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 900-stttt-cnttsigned_135202217.pdf
Nội dung:

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng, Công văn số 222/UBND-KSTTHC ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Để đảm bảo Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt nhất cho việc vận hành, khai thác, sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tới các đơn vị, địa phương về thời gian bảo trì như sau:
- Thời gian bắt đầu:
19 giờ 0 phút ngày 13/5/2022.
- Thời gian dự kiến hoàn thành:
07 giờ 0 phút ngày 16/5/2022.
Đề nghị các đơn vị, địa phương không vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trong thời gian bảo trì.
Sở Thông tin và Truyền thông cử bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Điện thoại: 0225.3736.911 hoặc 0979.678.876 là đầu mối trao đổi thông tin.


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152