Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng
Thứ tư, 12/1/2022, 9:49
Lượt đọc: 82

Sở GD&ĐT: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105