Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng
Thứ sáu, 13/5/2022, 15:2
Lượt đọc: 69

UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10

UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Danh mục sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt bổ sung sách Âm nhạc 1 thuộc bộ sách Cánh diều, sách Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc bộ sách. Với sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được bắt đầu sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023, UBND thành phố phê duyệt Danh mục 29 sách giáo khoa lớp 3, 39 sách giáo khoa lớp 7, 53 sách giáo khoa lớp 10. Các sách giáo khoa trong danh mục phê duyệt thuộc nhiều bộ sách (Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng và chú trọng giáo dục,…) của nhiều nhà xuất bản (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Vinh,…)

Sau khi có Quyết định của UBND thành phố, Sở GD&ĐT đã thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7, lớp 10 đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Ly
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152