Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng
Thứ sáu, 15/1/2021, 10:7
Lượt đọc: 880

Tập huấn Chương trình sách giáo khoa lớp Một cho cán bộ quản lý, giáo viên sẽ trực tiếp tham gia dạy lớp Một năm học 2020-2021

Nhằm chuẩn bị triển khai tập huấn chương trình và sách giáo khoa lớp 1, Sở GD&ĐT đã tích cực triển khai thực hiện trong học kỳ II năm học 2019-2020 và hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên lớp Một kết thúc vào ngày 01/8/2020.

 

Căn cứ số lượng các bản sách được lựa chọn, thực hiện công văn số 2058/BGDĐT-GDTH  ngày 10/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên tại công văn số 1390/SGDĐT-GDTH ngày 25/6/2020 và xây dựng kế hoạch số 1391/KH-SGDĐT-GDTH ngày 25/6/2020 về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Cụ thể, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 được thực hiện bằng các hình thức: Trực tuyến, trực tiếp và tự bồi dưỡng.

Đối với hình thức trực tuyến, ngoài việc tập huấn cho 1996 giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021, 476 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó các cơ sở giáo dục tiểu học thông qua Modul 1 (theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT), Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức đợt tập huấn trực tuyến từ ngày 16/7/2020 đến ngày 30/7/2020 cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục đã lựa chọn các bản sách thuộc 4 bộ sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Kết nối tri thức, Cùng học và phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Chân trời sáng tạo), hướng dẫn chi tiết tại công văn số 2036/SGDĐT-GDTH ngày 07/7/2020. Kết thúc khóa học trực tuyến, học viên tiếp tục quá trình tự bồi dưỡng từ các tài khoản trực tuyến, học liệu điện tử đến tháng 8/2020 (đối với tập huấn sử dụng các bản SGK) và tháng 12/2020 (đối với tập huấn chương trình tổng thể).

Đối với hình thức trực tiếp, Sở GD&ĐT tổ chức 02 đợt tập huấn trực tiếp cho 4290 lượt giáo viên và đại diện cán bộ quản lý cấp Phòng GD&ĐT, cấp trường về sử dụng từng bản SGK lớp 1 của từng bộ sách mà các đơn vị lựa chọn để sử dụng năm học 2020-2021:

(1)   Đợt tập huấn thứ nhất từ ngày 30/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục lựa chọn các bản sách giáo khoa thuộc bộ sách Cánh diều. Tổng số 745 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn các khối 1, 2, 3, 4, 5 và toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tham dự.

(2)    Đợt tập huấn thứ hai từ ngày 09/7/2020 đến ngày 14/7/2020, Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho 3545 học viên là toàn bộ giáo viên lớp Một, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ quản lý cấp trường, cấp Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT về sử dụng sách giáo khoa thuộc các bộ sách Kết nối tri thức, Vì sự bình đẳng trong giáo dục, Cùng học và phát triển năng lực và các bản sách Tiếng Anh 1, Phonics - Smart, English Discovery, i-Learn Smart Start.

Như vậy, kết thúc ngày 01/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã hoàn thành các đợt tập huấn sách giáo khoa lớp Một Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn bộ giáo viên sẽ tham gia dạy học lớp Một năm học 2020-2021. Với lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn cho giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022 trong Học kỳ I năm học 2020-2021.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105