Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng
Thứ năm, 30/12/2021, 21:34
Lượt đọc: 103

Báo cáo Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp Giáo viên, Cán bộ quản lý giáo dục trên hệ thống TEMIS năm học 2020 - 2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp Giáo viên và Cán bộ quản lý (GV, CBQL) cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (GV, CBQL) năm học 2020 – 2021 tại Công văn số 3556 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/8/2021; Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông thành phố từ 27/8 đến 20/12/2021. Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp được thể hiện tại báo cáo đính kèm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105