Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định 878/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: di-878-qd-ubndsigned_20720219.pdf
File thứ 2: tthc-cap-huyen_207202110.pdf
File thứ 3: tthc-cap-so-6_207202110.pdf
File thứ 4: tthc-cap-thanh-pho_207202110.pdf
File thứ 5: tthc-cap-xa-1_207202110.pdf
Quyết định 878/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 12-07-2021
2 Quyết định số 3017/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3017-qd-ubnd_157202110.pdf
Quyết định số 3017/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 12-07-2021
3 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1-124-bc-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
124/BC-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 15-06-2021
4 Về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2-138-tb-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
138/TB-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 03-06-2021
5 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng 12/2021/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 31-05-2021
6 Báo cáo kết quả công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3-bao-cao-cai-cach-hanh-chinh-quy-ii-2021_14720210.docx
105/BC/SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 03-05-2021
7 Kế hoạch Xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ theo tiêu chí giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15-765-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
765-KH-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 06-04-2020
8 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15-qd-411signed_14720210.pdf
411-QĐ-TTgDanh mục thủ tục hành chính 24-03-2020
9 Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-135-qd-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
135-QD-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 27-02-2020
10 Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 17-59-qd-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
59/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 05-01-2020
11 Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 131-506-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
506-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 23-09-2019
12 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 18-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-ubndtp-21-thu-tuc_14720210.pdf
File thứ 2: 183-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-ubnd-cap-xa-5-thu-tuc_14720210.pdf
File thứ 3: 181-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-sgddt-37-thu-tuc_14720210.pdf
File thứ 4: 182-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-ubnd-cap-huyen-30-thu-tuc_14720210.pdf
615/QD-CTDanh mục thủ tục hành chính 25-03-2019
13 Kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính của ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9-192-kh-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
192/KH-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 27-02-2019
14 Kế hoạch về việc cải cách hành chính Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11-117-kh-sgddt-vpsigned-1_14720210.pdf
117-KH-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2019
15 Kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10-120-kh-sgddt-vpsigned-1_14720210.pdf
120-KH-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2019
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HẢI PHÒNG
Email: webmaster@haiphong.edu.vn - ĐT: 0225.3842445  - Fax: 3823792
Địa chỉ: Số 37 Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng