Chào mừng bạn đến với website Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Sở GD&ĐT: Công văn về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-gui-ubnd-quan-huyen-2022signed_181202212.pdf
118/SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
2 Sở GD&ĐT: Danh mục nội dung thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-thanh-pho0001_181202212.pdf
File thứ 2: thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cap-huyen0001_181202212.pdf
File thứ 3: thu-tuc-hc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cap-xa0001_181202212.pdf
File thứ 4: thu-tuc-hc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-gddt0001_181202212.pdf
 Danh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
3 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 43-qd-ubnd0001_15120229.pdf
 Danh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
4 Sở GD&ĐT: Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 113-ttr-sgddt00010001_181202212.pdf
113/TTr-SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
5 Sở GD&ĐT: Về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 55-sgddt-vp00010001signedcleaned_111202214.pdf
55/SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 11-01-2022
6 Sở GD&ĐT: Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21-qd-sgddt00010001signedcleaned_111202213.pdf
21/QĐ-SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 11-01-2022
7 Sở GD&ĐT: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng về thủ tục hành chính của sở giáo dục và đào tạo hải phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dia-chi-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi_1512202116.pdf
.Danh mục thủ tục hành chính 15-12-2021
8 Sở GD&ĐT: Nghị định sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 71-nd-cp_2912202114.pdf
107/ND-CPDanh mục thủ tục hành chính 06-12-2021
9 Quyết định 878/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: di-878-qd-ubndsigned_20720219.pdf
File thứ 2: tthc-cap-huyen_207202110.pdf
File thứ 3: tthc-cap-so-6_207202110.pdf
File thứ 4: tthc-cap-thanh-pho_207202110.pdf
File thứ 5: tthc-cap-xa-1_207202110.pdf
Quyết định 878/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 12-07-2021
10 Quyết định số 3017/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3017-qd-ubnd_157202110.pdf
Quyết định số 3017/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 12-07-2021
11 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1-124-bc-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
124/BC-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 15-06-2021
12 Về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2-138-tb-sgddt-vpsigned_14720210.pdf
138/TB-SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 03-06-2021
13 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng 12/2021/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 31-05-2021
14 Báo cáo kết quả công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3-bao-cao-cai-cach-hanh-chinh-quy-ii-2021_14720210.docx
105/BC/SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 03-05-2021
15 Sở GD&ĐT: Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 452020nd-cp4263722391932cef_2912202113.pdf
45 /2020/NĐ-CPDanh mục thủ tục hành chính 08-04-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích