Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1723/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 13-06-2022
2 Quyết định của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/2022/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 25-05-2022
3 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1431/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 25-05-2022
4 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1371/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 16-05-2022
5 Sở GD&ĐT: Quyết định của UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 21-04-2022
6 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1053/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 07-04-2022
7 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tuc hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1052/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính 07-04-2022
8 Sở GD&ĐT: Kế hoạch Nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

21/KH-SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 17-02-2022
9 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(Tải File đính kèm)

285/SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 16-02-2022
10 Sở GD&ĐT: Công văn về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

118/SGDĐT-VPDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
11 Sở GD&ĐT: Danh mục nội dung thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Danh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
12 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

 Danh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
13 Sở GD&ĐT: Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

113/TTr-SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 18-01-2022
14 Sở GD&ĐT: Về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.

(Tải File đính kèm)

55/SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 11-01-2022
15 Sở GD&ĐT: Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

21/QĐ-SGDĐTDanh mục thủ tục hành chính 11-01-2022
123