Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

109/QĐ-SGDĐTDanh mục quy trình ISO 28-02-2022
2 Quyết định số 502/SGDĐT-VP ngày 10/6/2021 về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở GD&ĐT Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

502/SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 16-06-2021
3 Quyết định số 504/QĐ-SGDĐT-VP ngày 14/6/2021 về việc công bố danh mục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(Tải File đính kèm)

504/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 16-06-2021
4 Kế hoạch xây dựng mở rộng, duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 năm 2021

(Tải File đính kèm)

158/KH-SGDĐTDanh mục quy trình ISO 27-05-2021
5 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

515/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 27-05-2021
6 Kế hoạch đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2021 1131/KH-SGDĐTDanh mục quy trình ISO 27-05-2021
7 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 250/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 27-07-2020
8 Quyết định số 1114/QĐ-SGDĐT-VP ngày 06/9/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 1114-QD-SGDDT-VPDanh mục quy trình ISO 11-09-2019
9 Quyết định số 686/QĐ-SGSĐT ngày 19/7/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo 686-QD-SGDDT-VPDanh mục quy trình ISO 23-07-2019
10 Quyết định số 210/QĐ-SGDĐT-VP ngày 28/3/2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019

(Tải File đính kèm)

210/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 28-03-2019
11 Quyết định số 1087-SGDĐT ngày 29/12/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

(Tải File đính kèm)

1087-SGDĐTDanh mục quy trình ISO 29-12-2017
12 Hội nghị triển khai dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở GD&ĐT  Danh mục quy trình ISO 27-11-2017
13 Báo cáo số 219/BC-SGDĐT ngày 22/11/2017 báo cáo tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

(Tải File đính kèm)

219/BC-SGDĐTDanh mục quy trình ISO 22-11-2017
14 Kế hoạch số 1747/KH-SGDĐT-VP ngày 30/12/2016 của Sở GD&ĐT về việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở GD&ĐT năm 2017

(Tải File đính kèm)

1747/KH-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 30-12-2016
15 BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI SỞ GD&ĐT PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (kèm theo Quyết định 926/QĐ-SGD-VP ngày 29 tháng 7 năm 2016)

(Tải File đính kèm)

926/QĐ-SGDĐT-VPDanh mục quy trình ISO 09-07-2016
12