Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 2590
  • Tất cả: 218767
HỘI THI " GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2019-2010"

Căn cứ Thông tư số49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành học Mầm non;

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1652/SGD&ĐT-GDMN ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD Mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Hải An triển khai Kế hoạch công tác Giáo dục - Đào tạo năm học 2019 - 2020,

Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hải An tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận Giáo dục Mầm non năm học 2019- 2020.

Tham gia hội thi, trường MN Sao Việt góp mặt với 2 giáo viên, trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kiến thức, kĩ năng sư phạm.

*. Nội dung thi:

- .Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non  hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành học mầm non và của ngành (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực)

- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

+Giáo viên nhà trẻ: Thực hành 02 hoạt động chơi - tập trong chương trình giáo dục mầm non.Trong đó 01 hoạt động hoạt động do giáo viên tự chọn(giáo viên cùng trường không chọn trùng hoạt động) và 01 hoạt động do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

+ Giáo viên mẫu giáo: Thực hành 02 hoạt động học trong chương trình giáo dục mầm non. Trong đó 01 hoạt động do giáo viên tự chọn (giáo viên cùng trường không chọn trùng hoạt động) và 01 hoạt động do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image