Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 2598
  • Tất cả: 218775
Kế hoạch nội dung bài học Tiếng Anh tháng 4.2018

 Trung tâm Anh Ngữ Bright Future

Bright Future Foreign Language Centre

--------------o0o----------------

Kế hoạch giảng dạy tháng 4 năm 2018

 

Topic:  Animal World

(Chủ đề: Thế giới động vật)

 

Buổi 1

(6/4)

 

Topic: Animal World

Words: bear – butterfly -  bee

            

Buổi 5

(20/4)

Topic: Animal World

Words: spider – lizard - mouse

Buổi 2

(10/4)

Review

Buổi 6

(24/4)

Review

Buổi 3

(13/4)

Topic: Animal World

Words: goat– panda - hippo

 

Buổi 7

(27/4)

Topic: Animal World

Words: sheep – ostrich - camel

 

Buổi 4

(17/4)

Review

 

 

 

 

 

 

Mẫu câu: What’s this? It is a/an… It can… It can’t …

Động từ chỉ động tác: Run, Fly, Swim.

                   Ex: What’s this? It is an Ostrich. It can run but It can’t fly.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image