Thứ bảy, 2/10/2021, 8:30
Lượt đọc: 263

Sở GD&ĐT: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021.

THÔNG BÁO

Về việc thu nhận hồ sơ xét biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

thành phố Hải Phòng năm 2021

 

          Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), Công văn số 7150/UBND-VX ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chí biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí nhận hồ sơ:

1.1. Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực; Đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021 (sau đây gọi tắt là học sinh đạt Giải cao), cụ thể:

- Học sinh đạt giải trong kỳ thi Quốc tế, Khu vực (Đông Nam Á, Châu Á…) các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật năm học 2020 - 2021 (có văn bản cử tham dự kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật, Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021.

1.2. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học, Học viện trong cả nước năm 2021 (sau đây gọi tắt là sinh viên Tốt nghiệp Thủ khoa loại giỏi), cụ thể:

- Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc năm 2021, đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10); có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng.

- Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021, đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10); có hộ khẩu ngoài Hải Phòng (hộ khẩu các tỉnh, thành phố khác).

1.3. Học sinh Hải Phòng tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đạt điểm cao và đỗ vào trường Đại học, Học viện trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là học sinh Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm cao, đỗ Đại học/Học viện), cụ thể:

Học sinh của các trường THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham dự (lần đầu) Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Hải Phòng, đạt tổng điểm 3 môn thi (theo tổ hợp xét tuyển đại học của Bộ GD&ĐT, điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) đạt từ 28,50 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện trong và ngoài nước.

2. Hồ sơ gồm có:

2.1. Đối với Học sinh đạt Giải cao:

Căn cứ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục tổng hợp, nộp danh sách học sinh (bản dấu đỏ) đạt giải cấp Quốc tế, Khu vực (Châu Á, Đông Nam Á…) các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật; đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Khoa học kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 cấp Quốc gia, năm học 2020 - 2021 về Sở GD&ĐT Hải Phòng (có mẫu danh sách gửi kèm theo).

2.2. Đối với Sinh viên Tốt nghiệp Thủ khoa loại giỏi:

- Giấy xác nhận thủ khoa xuất sắc tiêu biểu của trường Đại học, Học viện nơi sinh viên tốt nghiệp (bản dấu đỏ);

- Bảng điểm tốt nghiệp Đại học/Học viện (phô tô công chứng);

- Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

- Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng);

- 02 ảnh 4x6 và tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của sinh viên và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của sinh viên).

2.3. Đối với Học sinh Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm cao, đỗ Đại học/Học viện.

- Danh sách tổng hợp (bản dấu đỏ) của trường THPT có học sinh đảm bảo các tiêu chí trên (có mẫu danh sách gửi kèm theo);

- Giấy chứng nhận kết quả thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (phô tô công chứng);

- Giấy báo trúng tuyển Đại học/Học viện (bản phô tô công chứng);

- Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

- Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng);

- 02 ảnh 4x6 và tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của học sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh).

3. Hình thức xét duyệt:

Trên cơ sở danh sách và hồ sơ học sinh, sinh viên do các đơn vị giáo dục và cá nhân gửi về Sở GD&ĐT; Hội đồng xét duyệt của thành phố sẽ căn cứ số lượng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao, cân đối quyết định mức khen và danh sách để trình UBND thành phố quyết định khen thưởng.

Sau khi có danh sách chính thức đã được phê duyệt, đồng thời căn cứ theo Kế hoạch của UBND thành phố, Ban tổ chức chương trình Lễ biểu dương sẽ có thông báo cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

4. Cách thức, địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Cách thức: Các đơn vị rà soát, thu nhận hồ sơ học sinh, sinh viên của đơn vị mình (sắp xếp theo thành tích từ cao xuống thấp); hoặc cá nhân đề xuất biểu dương chủ động nộp hồ sơ.

- Địa điểm nộp: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (số 37 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng).

- Thời gian: Nộp hồ sơ trước 17h00’, ngày 10 tháng 10 năm 2021

- Một số lưu ý:

+ Nếu hồ sơ được nộp qua đường bưu điện, chuyển phát, sẽ tính theo dấu của Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát.

+ Sau thời hạn trên Sở GD&ĐT Hải Phòng và Hội đồng xét duyệt thành phố không tiếp nhận hồ sơ.

Nếu cần giải đáp thắc mắc, đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT thông qua Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học hoặc Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Hương, điện thoại: 0934 273 898, email: nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết xem tại địa chỉ Website: haiphong.edu.vn.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

98