Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

69/BC-UBNDVăn bản Cải cách hành chínhNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng29-02-2024
2 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 01 năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

24/BC-UBNDVăn bản Cải cách hành chínhNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng01-02-2024
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

(Tải File đính kèm)

1939/QĐ-UBNDVăn bản Cải cách hành chính 09-07-2023
4 Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

(Tải File đính kèm)

1101/BCA-QLHCVăn bản Cải cách hành chính 21-04-2023
5 Thủ tướng ra công điện: Không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 90/CĐ-TTgVăn bản Cải cách hành chính 01-03-2023
6 Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích

(Tải File đính kèm)

342/SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 15-02-2023
7 Sở GD&ĐT tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Tải File đính kèm)

316/SGDĐT-VPVăn bản Cải cách hành chính 11-02-2023
8 Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

108/SGDĐT-VPVăn bản Cải cách hành chính 10-02-2023
9 Kế hoạch nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

17/KH-SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 10-02-2023
10 Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

04/KH-SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 13-01-2023
11 Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/KH-SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 09-01-2023
12 Sở GD&ĐT: Ban hành Văn bản về việc thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố

(Tải File đính kèm)

31/SGDĐT-VPVăn bản Cải cách hành chính 09-01-2023
13 Sở GD&ĐT: Ban hành Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

34/QĐ-SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 09-01-2023
14 Sở GD&ĐT: Ban hành quyết định về việc phân công các phòng Sở trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

33/QĐ-SGDĐTVăn bản Cải cách hành chính 09-01-2023
15 Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

5011/VP-NCKTGSVăn bản Cải cách hành chính 25-11-2022
12